історія ЦХВЄ України
обласне об'єднаннявідділи служінняновинимедіаконтакти

ми віримо 
історія ЦХВЄ України 
церкви області 
служителі 
статистика 
корисна інформація 
[Home][обласне об'єднання][історія ЦХВЄ України]

 

Історична довідка християн віри євангельської п'ятидесятників України

1konferenciya.jpg

Говорячи про історію церкви християн віри євангельської (п'ятидесятників) у нашій країні необхідно згадати, що джерела даного руху в Україні відносяться до давніх часів історії, коли в середовищі ортодоксального православ'я з ряду причин почалися духовні пошуки євангельського типу як віровчення, так і практики богослужіння, властивих для першоапостольской церкви і показаних на сторінках книги Дії Святих Апостолів у Новому Завіті.  

Ці пошуки, що приводили до утворення в надрах православ'я тих чи інших релігійних плинів, протестантських за своїм духом і харизматичных по своїй сутності, особливо підсилилися в часи розколу в російському православ'ї в епоху панування Олексія Михайловича. Віруючі люди, дезорієнтовані нескінченними і непримиренними суперечками у відношенні ряду ритуальних обрядових особливостей, що послужили причиною розколу, і бажаючи знати навчання Євангелія про все це з першоджерела, почали звертатися до Біблії самостійно. Читання Євангелія приводило їх на шлях євангельського вірування і євангельської практики богослужіння. Це послужило причиною виникнення так званого в релігіознавчій літературі  духовного християнства .

Особливо яскраво просліджується спорідненість сучасного п'ятидесятницького руху з рухом духоборців і молокан у царській Російській імперії. Безліч громад духоборців і молокан у 18-19 ст. було утворено на півдні України в Таврії - і це значною мірою підготувало ґрунт для наступного руху євангельських християн, баптистів і п'ятидесятників, що стрімко став розвиватися пізніше, коли поступово відбулося злиття духовних пошуків нашого народу і з євангельськими рухами в інших країнах.

Існує серйозна доказова база, що в історичному плані вважати духоборців і особливо молокан ранніми п'ятидесятниками в Росії й Україні, є історичним фактом масовий сплеск харизматичних проявів у цих роках в Україні, ще в 1833 році на Молочних водах.   

Організований п'ятидесятницький рух сучасного типу почався в 1919 році на заході України з приїздом у район міста Кременця, Тернопільській області, (ця територія в той час була під владою Польщі), українських селян, що були на заробітках в Америці: Порфирія Ільчука, Трохима Нагорного і Йосипа Антонюка. Практично одночасно такі ж вогнища виникли в Рівненській і Волинській областях, завдяки діяльності реемігрантів, що поверталися їх США. Це привело до того, що 4-6 травня 1924 року в Кременці був проведений перший з'їзд християн Святої П'ятидесятниці, на якому був утворений п'ятидесятницький союз церков під керівництвом Івана Герасевича (Гериса). У 1928 році відбувся другий з'їзд, на якому були представлені українські та білоруські громади, а до 1929 року відбулося об'єднання українських, білоруських, польських і німецьких церков п'ятидесятників у тодішній Польщі і створений Всепольський союз християн віри євангельської - п'ятидесятників під керівництвом Артура Бергольца. Протягом ряду років видавалися журнали  Примиритель,  Євангельський голос,  Будівельник Божої церкви і Доступ  на українській, російській та польських мовах. Функціонував також дитячий будинок, яким завідувала Любов Ігнатіївна Кобяко.   

Цей Союз церков існував до вересня 1939 року, коли почалася Друга світова війна і територія Польщі була поділена. До осені 1939 року в Союзі нараховувалося понад 300 громад, а в них - 25.000 членів, основне число яких складали українці.   П'ятидесятницький рух на Буковині (на границях нинішньої Чернівецької області), що була під владою Румунії до 1940 року, розпочався в 1928 році з проповіді, що принесли в румунські євангельські церкви реемігранти зі США. До 1940 року на території нинішньої Чернівецької області вже існувало близько 30 церков християн віри євангельської (як румунських, так і українських) - і вони продовжують існувати і понині у      складі сучасного Союзу церков християн віри євангельської України. У період до 1940 року вони були складовою частиною пятидесятнического руху Румунії, діяльністю якого керували Георгію Брадин, Міхай Олару, Пантелей Кожукару, Василь Гашпар, Замфир Думитру, Прокопій Миреуце та Іван Воробец.   

У 1921 році розпочався організований п'ятидесятницький рух у Радянській Україні. Він пов'язаний з приїздом в Одесу з Америки євангеліста Івана Юхимовича Воронаева, що у свій час повинен був залишити Росію, рятуючи від переслідувань з боку царського уряду. Рух від свого центра в Одесі став швидко поширюватися спочатку на півдні України, а потім і далеко за її межами.   Перша п'ятидесятницька церква була утворена в результаті діяльності І.Ю. Воронаева й офіційно відкрилася 14 листопада 1921 року в Одесі. У 1924 році, коли кількість церков досягала вже більше ніж п'ятдесят, був проведений перший з'їзд і утворений обласний союз християн євангельської віри з центром в Одесі. 3 вересня 1925 року на з'їзді був заснований Всеукраїнський союз християн євангельської віри, у якому на той час нараховувалося більш ста церков. Головою Союзу був обраний І.Ю. Воронаев. (Таким чином, 3 вересня 2000 року виповнилося рівно 75 років існування Всеукраїнського Союзу п'ятидесятників).   

На з'їздах 1926 і 1927 років в Одесі, де як і раніше знаходився центр Союзу, відзначалося, що кількість церков стрімко зростає і п'ятидесятницький рух поширюється в різних регіонах Російської Федерації. Згідно з офіційними даними, у 1928 році п'ятидесятницьких церков у Радянській Україні нараховувалося 350, а в Союзі у 1930 році було близько 500 церков з загальною кількістю членів близько 25.000. Центральна помісна церква в Одесі нараховувала понад 1.000 членів. В Одесі видавався також журнал Союзу ХЄВ  Євангеліст  який був закритий владою в серпні 1928 року.   

1komitet1937_lodz.jpg

Незмінним керівником Союзу, головою його Правління був Іван Юхимович Воронаев. Його першим заступником був Василь Романович Колтович, другим заступником був Макарій Олександрович Гальчук, секретарями Союзу були С.А. Олексюк (розстріляний на Соловецьких островах восени 1929 року) та Ігнатій Микитович Підлісний. Членами Правління Союзу в той період часу були Василь Степанович Павлов, Матвій Васильович Рюмшин, Поліна Василівна Кушнерева.   

У 1930 році Союз був закритий, церкви були позбавлені реєстрації, керівництво Союзу було безпідставно обвинувачене в контрреволюційній діяльності і піддано жорстоким репресіям. В.Р. Колтович і М.В. Рюмшин загинули в таборах. Дотепер немає достовірних зведень про смерть у ГУЛАГу голови Союзу І.Ю. Воронаева - відомо тільки те, що в 1942 році він ще був живий у віддаленому північному таборі. Багато інших керівників Союзу також закінчили своє життя у в'язницях і таборах. Деякі були розстріляні. Дружина Воронаева - Катерина Опанасівна багаторазово заарештовувалася, в цілому провела у в'язницях, таборах та засланнях близько 25 років.   

Восени 1939 року, коли почалася друга світова війна і Польща була розмежована, Всепольський Союз християн віри євангельської припинив своє існування. Західна частина України та Білорусії, де була зосереджена основна маса п'ятидесятницьких церков Всепольського Союзу, була приєднана до Радянського Союзу. На той момент часу головою Союзу був Артур Бергхольц, який перебував в окупованому Німеччиною місті Лодз. На радянській території виявилися всі інші керівники Союзу. Склад Комітету  - керівного органу Союзу на момент початку війни був наступним:

 Артур Бергхольц - голова

 Іван Панько - заступник голови

 Григорій Федишин - секретар

 Михайло Вербіцький - скарбник

Членами Комітету були обрані  Данило Комса, Альфонс Міттельштедт,  Юхим Стрільця, Йосип Черский,  Станіслав Недвецкий, Григорій  Селюжицкий, Павло Тур.

Кандидатами в  члени Комітету були обрані Порфирій  Ільчук та Трохим Нагорний.

У 1939-1940 роках, після встановлення Радянської влади в західній Україні, були репресовані багато пасторів церков. Григорій Федишин був арештований і незабаром розстріляний, також загинув у таборах Іркутської області в 1942 році Юхим Стрілка, як і багато інших служителів церков.   

У період німецької окупації України та Білорусії в 1942-1944 рр. керівники Союзів, що залишилися на волі, церков ХЄВ та ХВЄ розпочали спробу відновити діяльність Союзів і об'єднати церкви, що до визначеної міри мало успіх і були утворені два центри. Один з них поєднував ХЄВ (Пятихатки, Дніпропетровської області, на чолі з Гаврилом Гавриловичем Понурко, Дмитром Івановичем Пономарчуком і Афанасієм Івановичем Бідашом), другий - поєднував ХВЄ (Барановичі, Брестської області, на чолі з Іваном Калинковичем Панько і Сергієм Йосиповичем Вашкевичем).   

У 1945 році органами радянської влади під погрозою нових репресій керівникам п'ятидесятникам було запропоновано об'єднатися в загальний союз із ВСЄХБ на підставі так званої Серпневої угоди, що була підписана по обидва боки в серпні 1945 року. З боку п'ятидесятників ця угода була підписана А.І. Бідашом, Д.І. Пономарчуком, І.К. Панько та С.Й. Вашкевичем, що представляли церкви як ХЄВ, так і ХВЄ. Багато церков п'ятидесятників, особливо в західних областях України, увійшли у ВСЄХБ, де знаходилися аж до 1989 року. Однак, з огляду на особливості у віровченні, в союз з євангельськими християнами і баптистами увійшла тільки деяка частина п'ятидесятників, та й ті, котрі увійшли у ВСЄХБ, були значною мірою розчаровані результатами об'єднання. З цієї причини в березні 1948 року в Дніпродзержинську Дніпропетровської області відбувся нелегальний з'їзд п'ятидесятників під керівництвом А.І. Бідаша, що прийняв рішення порушити клопотання перед урядом Радянського Союзу про дозвіл відновлення діяльності Союзу п'ятидесятників. Важливою обставиною було і те, що в цій нараді брали участь представники від усіх трьох братерств п'ятидесятників (наприклад, від колишнього Всепольського Союзу брав участь І.К. Панько й А.В. Нікитчук, від церков Буковини - І.С. Воробец і С.Г. Циганюк і т.д.). На нелегальному з'їзді в Дніпродзержинську було вироблене звертання до керівництва ВСЄХБ, у якому аргументовано викладалося, чому за минулі роки об'єднанням не тільки не було досягнуто позитивних результатів, але і виявилися відмінні особливості віровчення у баптизмі і п'ятидесятництві. Крім того, було прийняте звертання до Радянського уряду з проханням дозволити п'ятидесятникам мати свій власний Союз церков.   

Всі учасники цього з'їзду були заарештовані і засуджені на тривалі терміни позбавлення волі. У серпні 1956 року, вийшовши на волю, керівники п'ятидесятників на чолі з А.І. Бідашом, В.І. Бєлих та І.А. Левчуком, зібрали ще один нелегальний з'їзд у Харкові, на якому також прийняли рішення звернутися до Уряду СРСР з аналогічним проханням про відновлення легальної діяльності Союзу. Цього разу вони одержали позитивну відповідь і почали збирати необхідні для реєстрації Союзу документи від помісних церков. Документи були передані в Раду по справах релігії у Москві. Однак  відлига  швидко закінчилася, і, замість реєстрації Союзу п'ятидесятників, на місцях, згідно тим же спискам, переданим у Москву, почалися судові процеси над керівниками й активними членами церков по всьому СРСР. Для багатьох віруючих це стало останнім доказом того, що підступній радянській владі неможливо довіряти і неможливо з нею мати ніяких справ. Це і було головною причиною, чому значна частина п'ятидесятницьких церков до самої перебудови ні на який діалог з радянською владою більше йти не погоджувалися.   

1pravlinya_2001.jpg

Усі ці роки братерство п'ятидесятників було роздрібленим на кілька частин, де були свої визнані керівники. Загального центра не існувало. Значна частина церков входила у ВСЄХБ, у якому працювали деякі керівники, що представляли п'ятидесятницькі церкви (Г.Г. Понурко, Д.І. Пономарчук, Д.Л. Вознюк, Р.І. Білас, В.С. Глуховський, П.К. Наметів, Ф.І. Папроцкий). Починаючи з 1968 року була дозволена реєстрація п'ятидесятницьких церков незалежно від ВСЄХБ. За станом на 1989 рік в Україні існувало близько 200 автономно зареєстрованих церков п'ятидесятників, діяльність яких очолювала Рада Пресвітерів, у складі якої були В.І. Озеруга, Ф.А. Вознюк, Н.П. Рещиковец, П.В. Сердіченко, Я.Д. Кобилінский. Інші церкви не були зареєстровані, однак мали свій керівний центр (В.І. Бєлих, І.А. Левчук, І.П. Федотов, В.Г. Мурашкін, І.І. Южаков, В.Г. Прудников, Я.Г. Приходько, Н.М. Камінский, М.А. Мельник і ін.).

Відновлення діяльності Союзу п'ятидесятницьких церков. У період після перебудови почалася робота по відновленню діяльності Союзу п'ятидесятників, що була організована      оргкомітетом, до складу якого входили: Р.І. Білас, В.М. Боєчко, А.С. Гринчук, Н.А. Гущин, А.П. Ільчук, Н.М. Камінський, Ф.К. Марчук, М.А. Мельник, В.И. Озеруга, Н.П. Рещиковец, П.В. Сердіченко, С.П. Цвор, Г.Ф. Черненко.

25-26 травня 1990 року в Коростені був проведений Всеукраїнський з'їзд, на якому була відтворена діяльність Всеукраїнського Союзу християн віри євангельської - п'ятидесятників, що об'єднав у своїх рядах помісні церкви, що належали раніше до різних груп зареєстрованих у ВСЄХБ, зареєстрованих автономно і незареєстрованних церков ХВЄ і ХЄВ. Головою відновленого Союзу був обраний Микола Адамович Мельник, що і керував Союзом церков до 1998 року. В даний момент часу Союз церков християн віри євангельської, що є правонаступником християн, раніш існуючого Всеукраїнського союзу євангельської віри і Всепольського союзу християн, очолює Михайло Степанович Паночко, обраний на це служіння на Всеукраїнському з'їзді, що відбувся 19-21 травня 1998 року в Києві.

Церква ХВЄП України на сучасному етапі

На сьогоднішній день до складу ВСЦХВЄП входять:

24 обласні об'єднання, об'єднання церков ХВЄ Республіки Крим і міське об'єднання церков Києва

Усього церков у Союзі ХВЕ - 1510

Загальна кількість членів - 103896

Кількість пасторів - 1323

Кількість інших служителів - 2208

 

У церквах існують:

хорів - 523

 

Церковні будинки мають:

1078 церкви, ще 135 церква веде будівництво. У церквах союзу існують 456 спеціальних евангелізаційних групи для проведення евангелізацій.

 

Ріст церков:

Динаміка за останнє десятиліття: Союз церков христан віри євангельської України при відновленні своєї діяльності в 1990 році нараховував 400 церков. В даний час у Союз входять більш 1510 церков у всіх областях України та Криму.

 

Президент Союзу церков ХВЄП України – Паночко Михайло Степанович

 

Рада Старійшин Союзу церковХВЄП України:

Хрипта Іван Андрійович -єпископ

Камінський Микола Маркіянович - єпископ

Боєчко Василь Михайлович - єпископ

Веремчук Степан Васильович - єпископ

 

Правління Союзу церков ХВЄП України:

Паночко Михайло Степанович - Президент Союзу церков ХВЄП

Синюк Микола Петрович - перший заступник президента

Веремій Юрій Костянтинович – заступник президента

Мокієнко Михайло Михайлович – заступник президента

Бабійчук Олександр Іванович – заступник президента

Хрипта Іван Андрійович – скарбник Союзу церков ХВЄП

Карпов Петро Іванович

Пилипюк Микола Михайлович

Боєчко Василь Михайлович

 

Комітет церков ХВЄ України:

Паночко Михайло Степанович – єпископ, Президент Союзу церков ХВЄП

Синюк Микола Петрович – єпископ, перший заступник президента, директор місії«Голос надії»

Веремій Юрій Костянтинович – єпископ, заступник президента, старший пастор по Івано-Франківській обл.

Мокієнко Михайло Михайлович – єпископ, заступник президента, старший пастор по Дніпропетровській обл.

БабійчукОлександр Іванович – єпископ, заступник президента, старший пастор по Херсонській обл.

Хрипта Іван Андрійович – єпископ, скарбник Союзу церков ХВЄП

Карпов Петро Іванович – єпископ, старший пастор по Чернівецькій обл.

Пилипюк Микола Михайлович – єпископ, старший пастор по Хмельницькій обл.

Боєчко Василь Михайлович – єпископ, зав. відділом видавництва

Боришкевич Віктор Демя'нович – єпископ, старший пастор по Рівенській обл.

Безкровний Анатолій Іванович - старший пастор по Донецькій обл.

Бричка Володимир Дмитрович - старший пастор по Житомирській обл.

Гедаревич Василь Євгенович - старший пастор по Запорізькій обл.

Левицький Богдан Петрович – пастор, зав. відділом роботи з молоддю

Кравчук В'ячеслав Романович -старший пастор по Миколаївській обл.

Любчак Василь Степанович - старший пастор по Вінницькій обл.

Ляховский Роман Іванович - старший пастор по Львівській обл.

Павлусь Степан Іванович - старший пастор по Полтавській обл.

Почтарьов Володимир Васильович - старший пастор по Криму

Озеруга Олександр Ірсонович - старший пастор по Київській обл.

Крученюк Сергій Леонідович - старший пастор по Одеській обл.

Терещенко Володимир Григорович - старший пастор по Тернопільській обл.

Ткаченко Віктор Іванович - старший пастор по Кіровоградській обл.

Устимчук Олександр Миколайович - старший пастор по Сумській обл.

Пріт Володимир Павлович - голова ревізійної комісії

Циганков Сергій - старший пастор по Харківській обл.

Кукса Михайло Вікторович - старший пастор по Чернігівській обл.

Хрипта Віктор Іванович - старший пастор по Закарпатській обл.

Кліновський Анатолій Іванович - завідуючий відділом освіти

Величко Ростислав Іванович - старший пастор по Луганській обл.

Попчук Олександр Іванович - зав. відділом євангелізації

Онищук Лариса Феодосіївна - зав. відділом дитячого служіння

Кривенко Анатолий Степанович - старший пастор по Черкаській обл.

Деркач Віра – зав. відділом жіночого служіння

[Home][обласне об'єднання][відділи служіння][новини][медіа][контакти]

Copyright (c) 2009 Rubka. All rights reserved.

bodero84@mail.ru